Reklamace

V případě že se Vám zboží v záruční době porouchalo, zde je možné na něj uplatnit reklamaci. Níže naleznete potřebné informace k úspěšnému vyřízení Vaší reklamace.

Reklamace

Reklamované zboží nám můžete poslat na adresu:

Servisní centrum
T.S.Bohemia a.s.
Sladovní 103/3
779 00 Olomouc
Česká republika

nebo osobně přinést do provozovny ve které jste si produkt zakoupil/a (vyzvedl/a)

Při zaslání produktu k reklamaci na výše uvedenou adresu je nutné dodat:

  • kopii daňového doklad (faktura)
  • záruční list (pokud u zboží existuje)
  • vyplněný reklamační list (ke stažení níže).

Při nedodání patřičných dokumentů nutných pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech uvedených dokladů.